Resanterapi används både vid ohälsa och för personlig utveckling. Resanterapi tar vid där samtal inte räcker. Du städar i känslominnen, får hjälp att arbeta dig igenom dessa känslor och göra upp med de händelser som har med minnena att göra.

Psyke och kropp påverkar varandra

Forskningen inom bland annat Interpersonell Neurobiologi klargör att hjärnan inte bara sitter i huvudet. Våra känslor, tankar och handlingar påverkar varandra och hela vår kropp.

Känslo- och traumaminnen

Emotionellt laddade händelser sätter avtryck i det undermedvetna. Därför går det inte att tänka sig fri från deras påverkan. Du behöver gå djupare.

Stress, ångest, depression

En av fem svenskar får diagnosen depression minst en gång i livet berättar Folkhälsomyndigheten. Ett allvarligt folkhälsoproblem som sjukvården ännu inte knäckt.

Deprimerad kvinna

Vi finns i Sverige, Norge och Finland, i Växjö, Mariehamn, Mora, Orsa, Stockholm, Enköping, Uppsala, Uttran, Västerås, Åmål.

.