Psyke och kropp påverkar varandra

Forskningen inom bland annat Interpersonell Neurobiologi klargör att hjärnan inte bara sitter i huvudet. Våra känslor, tankar och handlingar påverkar varandra och hela vår kropp.

Känslo- och traumaminnen

Emotionellt laddade händelser sätter avtryck i det undermedvetna. Därför går det inte att tänka sig fri från deras påverkan. Du behöver gå djupare.

Stress, ångest, depression

En av fem svenskar får diagnosen depression minst en gång i livet berättar Folkhälsomyndigheten. Ett allvarligt folkhälsoproblem som sjukvården ännu inte knäckt.

Resanterapi används både vid ohälsa och för personlig utveckling. Resanterapi tar vid där samtal inte räcker. Du städar i känslominnen, får hjälp att arbeta dig igenom dessa känslor och göra upp med de händelser som har med minnena att göra.

Deprimerad kvinna

Vi finns i Växjö, Mora, Orsa, Stockholm, Enköping, Uppsala, Uttran, Västerås, Åmål, Ekenäs, Bräcke, Rättvik - och online förstås.

.